Veteriner Kardiyoloji

Özellikle 7 yaş sonrası küçük ırk köpeklerde kalp kapak sorunları, büyük ırk köpeklerde ise kalp kası hastalıkları sıklıkla görülür. Kedilerde ise kalp kası kalınlaşmaları gizli gizli seyreder ve çoğunlukla fark edilmeden ani ölümler ve kalp krizi atakları ile yada Tromboemboliye bağlı organ yetmezlikleri ve sıklıkla arka bacak problemleri ile sonlanır.

Dikkatli muayenelerde erken dönemde tespit edilebilen bu hastalıklarda alınacak medikal önlemler hastalıkların ilerleyiş hızını yavaşlatır ve yaşam kalitesini artırır.

Genellikle ilerleyen aşamalarda genel durum bozukluğu, öksürük, zor solunum, egzersiz intolerans ve bayılma gibi şikayetler ile kliniğe müracaat eden hastalar muhakkak çok da kısa olmayan bir süredir kalp hastalığı ile mücadele ediyor demektir.

Veteriner Kardiyolojide maalesef cerrahi girişimler, kalp yada kapak nakilleri çok da mümkün olmadığından tedaviyi oluşturan elemanların neredeyse %70’ini kaybetmiş sayılırız. Geriye kalan %30’u oluşturan medikal tedaviler ve diyet modifikasyonları ise daha çok hastanın genel durumunu ve yaşam kalitesini artırmak ve bunun yanı sıra kalp hastalığının ilerleyiş hızını azaltmak yönünde olacaktır.

Özellikle Boxer, Doberman, Cavalier King Charles köpeklerinde kalp hastalıklarına yatkınlık diğer ırklara göre bir kademe daha fazladır. Kemoterapi uygulanmış hastalarda da kalp hastalıklarına yatkınlık insidensi çok artmaktadır.

En belirgin bulgular;
Çabuk yorulma / merdiven inip çıkma güçlüğü
Gece sürekli yer değiştirme isteği
Gece öksürüğü
Bayılma
Karında şişlik
Solunum güçlüğü

Çoğu zaman uzmanlaşmış hekimlerce hastanın fiziksel muayene bulgularından bile kalbe ilişkin problemlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Dikkatli bir gözlem ve muayenenin olmazsa olmazları tahlil ve tetkiklerdir. Bu amaçla alınacak bir göğüs röntgeni, elektrokardiogramı, kan tahlilleri,ve ekokardiyografisi hastanın problemini tam olarak ortaya koyacaktır.

Kedilerde her yaşta, özellikle de ileri yaşlarda aniden ortaya çıkan ve hiçbir bulgu vermeyen kalp yetmezliklerinin en önemli sonuçlarından birisi hiç kuşkusuz ki tromboembolidir (damar tıkanıklığı).

Özellikle arka bacaklarda aniden şekillenen felç tablosu ve aniden bağırma şikayeti ile kendini gösteren hastalıkta arka bacakları besleyen ve hatta bedenin belden sonrasını besleyen ana arterde şekillenen pıhtı oluşumu sonucu kedi çok ciddi bir ağrı duyar. Arka bacaklarda dolaşımın olmaması; hem bacakta nabız olmaması hem de derin kesilen tırnaklarda kanamanın olmaması ile ortaya koyulabilir. Angiografik görüntülemede özellikle ana arter tıkanıklıkları tespit edilebilmektedir. Aynı tıkanıklık durumu ön kısımları besleyen damarlarda da olabilmektedir.

Acil operatif tedavi gerektiren bu hastalarda uzun dönem ilaç tedavisi de gerekmektedir. Hastalık birçok kedide tekrarlamakta ve ani kalp krizleri ile son bulan tablolar oluşturmaktadır. Kedilerde en sık görülen Hipertrofik Kardiyomyopati yani kalp kası kalınlaşmaları bu hastalığın sebebi olmaktadır.

Hastaların uygun tedavileri için diyet düzenlemeleri ve medikal ilaçlar ile yaşam kalitesi ve süresi belirgin oranda artacaktır.

Özellikle köpeklerin %60’ında görülen kapak sorunları, küçük ırk köpeklerde 6-7 yaş civarında görülmeye başlar. İnsanlarda kapak problemleri yaklaşık %5 civarında iken köpeklerde bu denli fazla görülmesinin nedeninin hızlı kalp ritmi olduğu düşünülmektedir. Doğmasal kapak sorunları dışındaki bu problemler kapağın tam kapanma mekanizmalarının bozulması sonucunda kanın geri kaçak yapması ve buna bağlı olarak kalp içi odacıklarının en önemli büyüme sebeplerindendir. Genellikle triküspid kapak yetmezlikleri, mitral yetmezliklere oranla daha az seyreder. Dolaşım sisteminin bozulması ve kanın kalp içinde göllenmesi neticesinde organlarda dolaylı olarak dolaşım bozuklukları meydana gelmeye başlar. Basit bir kalp dinlemesi ile fark edilebilen üfürümler daha detaylı tetkikler ve özellikle ekokardiyografide kanın kaçağının saptanması ile tam olarak tespit edilebilir. Maalesef bu yetmezliklerinde kapak nakilleri insanlarda olduğu kadar kolay ve başarılı olamamıştır.

Kalp hastalıklarının tespitinde basit bir kalp dinlemesi çok fikir verebileceği gibi, beraberinde alınacak radyografi ve elektrokardiyografi ile kalpteki hasar büyük oranda tespit edilir. Ancak ekokardiyografi ile direkt olarak kalbin duvarları, odacıkları, kapakçıklar ve kalp kesesi detaylı olarak izlenebilmekte ve problem yada buna sebep olan etmenler kolaylıkla görüntülenebilmektedir.

Özellikle kapak problemlerinde kaçak varlığı ve derecesi renkli doppler uygulamaları ile görüntülenmektedir. Ekokardiyografi ile hastanın kalp patolojileri sayısal verilere dayalı bulgular vermekte ve bunların daha sonraki kontrollerde tekrarı ile hastalığın ilerleyişi hakkında da fikir sahibi olunmaktadır. Doğmasal hastalıkların tanısında da ekokardiyografi olmazsa olmazlardandır.

Elbette ki her bilim dalında olduğu gibi ekokardiyografi uygulamalarında uzman ve tecrübeli bir göz tarafından değerlendirme büyük önem taşımaktadır.

Özellikle 7 yaş ve üzeri kedi, köpeklerde rutin kontroller yaptırmak bu nedenle çok önemlidir. Siz de en yakın zamanda veteriner hekiminizden kardiyolojik muayene için randevu alınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir